جمعه 29 / 4 / 03

مرکز بین المللی زبان

--((دانشجوي گرامي))--

به پورتال آموزشي مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي امير كبير خوش آمديد


 

مزاياي شركت در دوره هاي بين المللي زبان :

جايگزيني نمره دوره هاي مركز بين المللي زبان به جاي نمره زبان عمومي 1 و 2 دانشگاه

معتبر بودن مدرك زبان تا پايان تحصيلات در تمام مقاطع دانشگاه امير كبير و شرکت در آزمون جامع دکتری

آمادگی كامل جهت شركت در آزمون هاي معتبر بين المللي

ثبت دروس گذرانده به زبان انگلیسی در كارنامه جهت تسهیل ادامه تحصيل در دانشگاه های معتبر

کوتاه بودن دوره های مرکز بين المللي زبان نسبت به دوره های خارج از دانشگاه (برگزاري کل دوره در طي سه ترم)

 آمادگی شركت درآزمون استا (ESTA )

 ارتقاء مدرك دوره هاي خودگردان به دوره هاي بين الملل

امکان شرکت در دوره های تربیت مدرس زبان (TTC) و اشتغال به کار در آموزشگاه هاي معتبر زبان

 


Powered by Nomra 3.2 : Learning Management System