چهارشنبه 7 / 7 / 00

مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي اميركبير

--((دانشجوي گرامي))--

به پورتال آموزشي مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي امير كبير خوش آمديد


نكات مهم :


1- از اين پس جهت ارسال پروژه فقط تا ساعت 18 زمان خواهيد داشت.

2- فايل راهنماي نحوه ارسال تكاليف از اين لينك

3-لطفا جهت ارسال پيام و يا درخواست آموزشي خود به قسمت ارسال پيام خصوصي به يشتيبان مربوطه خودپيام دهيد . در صورت ارسال اشتباه پيام شما جواب داده نخواهد شد.

**روند تدريس در كلاس و نحوه نمره دهي پروژه <<<<>>>> پشتيبان و پاسخگوي 1

**بررسي و مشكلات مربوط به ارسال، زمان و نوع پروژه. لينك كلاسها(آقاي محدث)  -64545615 <<<<>>>> پشتيبان و پاسخگوي  2

**كليه موارد مرتبط با خريد كتاب. مسائل مالي(آقاي لطفي) - 64545404 <<<<>>>> پشتيبان و پاسخگوي 3

** درخواست آموزشي (اعتراض به نمرات). (خانم ابويي) - 64545415 <<<<>>>> پشتيبان و پاسخگوي 4

**كليه موارد مرتبط با نحوه برگزاري و درخواست بازبيني آزمون ESTA <<<<>>>> پشتيبان و پاسخگوي 5