روادید مهمان خارجی(Iran Visa)

اساتیدی که قصد اخذ روادید ایران برای مهمان خارجی خود را دارند می بایست حداقل سه ماه پیش از انجام سفر اقدام نمایند. لطفا پیش از اقدام جهت اخذ روادید، راهنمای فرآیند ویزا را مطالعه نمایید.پس از آن می‌توانید از طریق باشگاه مشتریان دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی، اقدام نمایید.

عضو هستید؟ ورود به باشگاه مشتریان

عضو نیستید؟ راهنمای ثبت نام باشگاه مشتریان

با توجه به تابعیت و مورد اقدام مییهمان خود، لطفا فرم های مربوطه را دریافت نموده و پس از تکمیل در فایل ورد، به صورت یک فایل zipهمه فرم ها را در سامانه باشگاه مشتریان ارسال نمایید:

فرم میهمانان آمریکایی

فرم دعوت میهمانان توسط امیرکبیر

فرم کنفرانس

فرم اطلاعات مهمان

فرم ویزا وزارت امورخارجه جهت اتباع آمریکا

فرم وزازت امور خارجه جهت دعوت میهمانان