مجوز خروج (Faculty Member Exit Permit)  

اساتیدی که قصد خروج از کشور را به مقاصدی غیر از شرکت در کنفرانس یا فرصت مطالعاتی را دارند می بایست حداقل 45 روز پیش از انجام سفر اقدام به دریافت مجوز خروج از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمایند. به همین منظور، می‌توانید پس از مطالعه شیوه نامه خروج اساتید هیات علمی از کشور، از طریق باشگاه مشتریان دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی، اقدام نمایید.

عضو هستید؟ ورود به باشگاه مشتریان

عضو نیستید؟ راهنمای ثبت نام باشگاه مشتریان

شیوه نامه خروج اساتید هیات علمی از کشور