معرفی نامه استاد به سفارت (Embassy Letter)

اساتیدی که قصد خروج از کشور را دارند، برای دریافت روادید می بایست نامه معرفی به زبان انگلیسی از دانشگاه دریافت نموده و آن را به سفارت مربوطه ارائه دهند. اطلاعات ذیل برای تهیه این نامه مورد نیاز است:

حكم كارگزيني

تصویر گذرنامه

پس از تهیه این اطلاعات می‌توانید از طریق باشگاه مشتریان دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی، اقدام نمایید.

عضو هستید؟ ورود به باشگاه مشتریان

عضو نیستید؟ راهنمای ثبت نام باشگاه مشتریان