بورس دوره های مدرک دوگانه دکترای ترددی بین فرانسه و ایران

این برنامه ویژه دانشجویان دکتری است که در دانشگاههای زیر ثبت نام کرده اند :

ـ دانشگاه تهران

ـ دانشگاه شهید بهشتی

ـ دانشگاه صنعتی امیر کبیر

ـ دانشگاه صنعتی شریف

ـ دانشگاه مشهد

ـ دانشگاه تبریز

ـ دانشگاه تربیت مدرس

ـ دانشگاه اصفهان

برنامه ی بورس دوره های مدرک دوگانه دکترای ترددی که توسط کمیته مشترک علمی میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه در نوامبر ۲۰۱۷ (آذر ماه ۱۳۹۶) در تهران برنامه ریزی و برگزار شد، از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و سفارت فرانسه در ایران تامین اعتبار می شود.

این بورس ویژه‌ی دانشجویانی است که در برنامه‌ی رساله ی دکتری مشترک (رساله ی کوتوتل) ثبت نام میکنند.

برنامه ی بورس دکترای دوگانه ترددی (رساله ی کوتوتل) بین فرانسه و ایران، امکان دریافت دو مدرک مجزا، یکی صادر شده از دانشگاه ایرانی و دیگری از دانشگاه فرانسوی را فراهم می آورد.

طی دوره ی ۱۲ ماهه ی این بورس، هزینه های شش (۶) ماه اول بر عهده طرف فرانسوی و ۶ ماه دیگر بر عهده ایران خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.