اولین فراخوان مشترک وزارت علوم، تحیقات و فناوری ایران (MSRT) با وزارت فدرال آموزش و پژوهش آلمان ( BMBF )

اولین فراخوان مشترک همکاری های پژوهشی- تحقیقاتی میان استادان و پژوهشگران ایرانی و آلمانی با اهداف کلی تبادل محققان، توسعه کنسرسیوم پژوهش، تدوین طرح های تحقیقاتی جامع و کاربرد آنها، هماهنگی در زمینه همکاری دوجانبه بین شرکای ایرانی و آلمانی، تدارک هدایت و اجرای رویدادهای مشترک مانند کنفرانس ها، کارگاه ها و یا طرح های میدانی، ایجاد همکاری های جدید یا توسعه همکاری های قبلی میان شرکای ایرانی و آلمان، آماده سازی برنامه های کاربردی      (Initiation fund)  جهت توسعه همکاری برای پروژه های مهم تحقیقاتی  )که قابل ارائه و دریافت حمایت مالی از برنامه های حمایت مالی مختلف همانند اتحادیه اروپا  (H2020) ، افق اروپا       (Europe Horizon) ، سازمان های حامی پژوهش کشور آلمان  (DFG)  و یا فراخوان ها و برنامه های مختلف تا تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۱۹ پذیرای پروپوزال افراد واجد شرایط می باشد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و ملاحظه متن کامل فراخوان به زبان‌های انگلیسی و فارسی، نمونه پروپوزال و توضیحات جانبی فراخوان، فایل‌های پیوست را ببینید.

 

MSRT-BMBF-Joint Call-FINAL

Proposal-template-English

MSRT-BMBF_Call-explanation

MSRT-BMBF-Call-Farsi