تبادل دانشجو با دانشگاه TU Darmstadt

راهنمای ثبت نام 

Fact sheet

Learning agreement

 

لطفا اطلاعات را کامل و دقیق مطالعه فرمایید

در صورت وجود هرگونه ابهام می‌توانید هر روز از ساعت ۱۰ الی ۱۲ جهت طرح سوالات خود با کارشناس مربوطه با شماره ۶۴۵۴۵۴۱۴ تماس حاصل فرمایید