برنامه تبادل دانشجو با دانشگاه SKKU کره جنوبی

پیرو قرارداد همکاری تبادل دانشجو با دانشگاه SKKU کره جنوبی و توضیحات منتشرشده توسط این دانشگاه در خصوص تبادل دانشجو، خواهشمند است پس از مطالعه دقیق نشانی

https://www.skku.edu/eng/International/StudySKKU/Introduction.do

در صورت تمایل نسبت به تکمیل اطلاعات فایل اکسل پیوست در نشانی زیر اقدام نموده و پس از تکمیل آن، نهایتاً تا پایان ساعت اداری روز شنبه ۱۹ آبان ۹۷ به نشانی abhary.m@aut.ac.ir ارسال نمایید و در عنوان (Subject) SKKU را درج نمایید. بدیهی است پس از دریافت اطلاعات متقاضیان، نسبت به ارسال اطلاعات به SKKU اقدام خواهد شد و از سوی دفتر بین‌الملل آن دانشگاه رمز ورود به سامانه ثبت‌نام برای شما ایمیل خواهد شد. همچنین فرد پاسخگو در این زمینه با اطلاعات ذیل جهت هرگونه طرح سؤال در دسترس است. توصیه می‌شود با توجه به مشکلات عدم دریافت ایمیل توسط سرورهای این دانشگاه از دامنه aut.ac.ir لطفاً با ایمیل شخصی خود با این نشانی مکاتبه نمایید.

Mr. Myungbo Shim
Inbound Exchange Program Coordinator
Email: shimb09@skku.edu
Tel: 82-2-760-0155 / Fax: 82-2-760-0159

NOMINATION FORM