قابل توجه كليه دانشجويان محترم

غيبت بيش از دو جلسه در هر كلاس، باعث حذف درس مربوطه به تشخيص استاد خواهد شد. بديهي است، منظور از غيبت، مواردي است كه از نظر آموزش مركز زبان، موجه باشد

Copyright - International Language Center of Amirkabir University of Technology - Design H.L.O@

گذراندن دوره­ های زبان انگلیسی مرکز بین­ المللی زبان دانشگاه به جای زبان عمومی 1 و 2

**********************

برای دانشجویانی که مایل به فراگیری زبان انگلیسی در مهارتهای

Reading, Writing, Speaking, Listening

در مرکز بین ­المللی زبان دانشگاه هستند

این امکان فراهم شده است که

نتایج این دوره­ ها به جای زبان عمومی 1 و 2

در پورتال دانشگاه در محدوده نمره 20-16 ثبت می­شود.