قابل توجه دانشجويان محترم

شرايط و ضوابط شركت در آزمون جبراني به شرح ذيل مي باشد:

1- تعداد غيبتهاي دانشجو در ترم  تحصيلي بيش از حد مجاز نباشد.

2-درآزمون پاياني شركت كرده و يا دليل موجهي براي شركت نكردن در آزمون پايان ترم داشته باشد.

3-جمع نمرت ترم دانشجو بهمراه نمره پايان ترم از 60 كمتر نباشد.

بديهي است بالاترين نمره اي كه دانشجو مي تواند درآزمون جبراني كسب نمايد 70 خواهد بود

Copyright - International Language Center of Amirkabir University of Technology - Design H.L.O@

گذراندن دوره­ های زبان انگلیسی مرکز بین­ المللی زبان دانشگاه به جای زبان عمومی 1 و 2

**********************

برای دانشجویانی که مایل به فراگیری زبان انگلیسی در مهارتهای

Reading, Writing, Speaking, Listening

در مرکز بین ­المللی زبان دانشگاه هستند

این امکان فراهم شده است که

نتایج این دوره­ ها به جای زبان عمومی 1 و 2

در پورتال دانشگاه در محدوده نمره 20-16 ثبت می­شود.