دانشجويان درصورت احراز يكي از شرايط زير مي‌توانند صرفاً در دروس ارائه شده به زبان انگليسي ثبت‌نام نمايند ولي اين شرايط براي دريافت مدرك “دوره‌هاي بين‌الملل” كافي نيست و بايد دانشجويان مدرك فراگيري مهارتهاي زبان انگليسي خود را قبل از فعال شدن فرايند فراغت از تحصيل به ” واجد شرايط قطعي” ارتقاء دهند.

1- دارا بودن يكي از آزمونهاي معتبر مطابق جدول زير:

نام  آزمون ESTA IELTS TOEFL pbt TOEFL ibt
حداقل نمره ۵/۵ ۵/۵ ۵۲۵

۷۰-۶۹

2- قبولي در آزمون تعيين سطح دوره Intermediate و ثبت نام و قبولي در 4 درس آن دوره

Copyright - International Language Center of Amirkabir University of Technology - Design H.L.O@

گذراندن دوره­ های زبان انگلیسی مرکز بین­ المللی زبان دانشگاه به جای زبان عمومی 1 و 2

**********************

برای دانشجویانی که مایل به فراگیری زبان انگلیسی در مهارتهای

Reading, Writing, Speaking, Listening

در مرکز بین ­المللی زبان دانشگاه هستند

این امکان فراهم شده است که

نتایج این دوره­ ها به جای زبان عمومی 1 و 2

در پورتال دانشگاه در محدوده نمره 20-16 ثبت می­شود.