قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دانشجویان می بایست کلیه سطوح زبان خود را به صورت مستمر و بدون هیچ فاصله زمانی سپری نمایند..در غیر اینصورت دانشجوی فوق مجددا تعیین سطح شده و در صورت تغییر می بایست از نمره تعیین سطح شروع به ادامه نمایند.

Copyright - International Language Center of Amirkabir University of Technology - Design H.L.O@

گذراندن دوره­ های زبان انگلیسی مرکز بین­ المللی زبان دانشگاه به جای زبان عمومی 1 و 2

**********************

برای دانشجویانی که مایل به فراگیری زبان انگلیسی در مهارتهای

Reading, Writing, Speaking, Listening

در مرکز بین ­المللی زبان دانشگاه هستند

این امکان فراهم شده است که

نتایج این دوره­ ها به جای زبان عمومی 1 و 2

در پورتال دانشگاه در محدوده نمره 20-16 ثبت می­شود.