امتحان پایان ترم سطح Intermediate و سطح Advanced در روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۳۰ از ساعت ۹ لغایت ۱۴ برگزار خواهد شد.

 

امتحان پایان ترم سطح Elementary در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۰۱ از ساعت ۹ لغایت ۱۴ برگزار خواهد شد.

قابل توجه كليه دانشجويان محترم مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي امير كبير

دانشجويان مي بايست كليه سطوح زبان خود را به صورت مستمر و بدون هيچ فاصله زماني سپري نمايند.در غير اينصورت دانشجوي فوق مجددا تعيين سطح شده و در صورت تغييرسطح زبان مي بايست از نمره تعيين سطح جديد شروع به ادامه تحصيل زبان نمايند.

برنامه هاي آموزشي مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي امير كبير

برنامه نيم سال دوم تحصيلي 97-98 مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي امير كبير

تقويم آموزشي سطح 2 دوره سوم كاركنان در مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي امير كبير ( SP2 )

تقويم آموزشي سطح 3 دوره سوم كاركنان در مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي امير كبير ( SP3 )

تقويم آموزشي سطح 4 دوره سوم كاركنان در مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي امير كبير ( SP1 )

برنامه ترم تابستاني 98 مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي امير كبير

برنامه نيم سال اول تحصيلي 97-98 مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي امير كبير

Copyright - International Language Center of Amirkabir University of Technology - Design H.L.O@

گذراندن دوره­ های زبان انگلیسی مرکز بین­ المللی زبان دانشگاه به جای زبان عمومی 1 و 2

**********************

برای دانشجویانی که مایل به فراگیری زبان انگلیسی در مهارتهای

Reading, Writing, Speaking, Listening

در مرکز بین ­المللی زبان دانشگاه هستند

این امکان فراهم شده است که

نتایج این دوره­ ها به جای زبان عمومی 1 و 2

در پورتال دانشگاه در محدوده نمره 20-16 ثبت می­شود.

گذراندن دوره­ های زبان انگلیسی مرکز بین­ المللی زبان دانشگاه به جای زبان عمومی 1 و 2

**********************

برای دانشجویانی که مایل به فراگیری زبان انگلیسی در مهارتهای

Reading, Writing, Speaking, Listening

در مرکز بین ­المللی زبان دانشگاه هستند

این امکان فراهم شده است که

نتایج این دوره­ ها به جای زبان عمومی 1 و 2

در پورتال دانشگاه در محدوده نمره 20-16 ثبت می­شود.