برنامه زمان بندي آزمون پايان ترم دوم 96-97 به شرح ذيل مي باشد.

لطفا جهت هرچه بهتر برگزار شدن آزمون به نكات ذيل توجه فرماييد:
1- آوردن هرگونه وسائل ارتباطي اعم از( موبايل، تبلت و ….) در حين برگزاري آزمون ممنوع بوده و در صورت مشاهده و استفاده دانشجو در جلسه آزمون برگه آزمون ايشان تصحيح نخواهد شد.

2- به همراه داشتن كارت شناسايي اعم(كارت دانشجويي يا كارت ملي) الزامي است. در صورت نبود كارت شناسايي، برگه آزمون تحويل دانشجو نخواهد شد.

زمان بندي آزمون:

آزمون سطح Intermediate و Advanced روز سه شنبه مورخ 97/03/08

آزمون سطح Elementary روز چهارشنبه مورخ 97/03/09

Copyright - International Language Center of Amirkabir University of Technology - Design H.L.O@

گذراندن دوره­ های زبان انگلیسی مرکز بین­ المللی زبان دانشگاه به جای زبان عمومی 1 و 2

**********************

برای دانشجویانی که مایل به فراگیری زبان انگلیسی در مهارتهای

Reading, Writing, Speaking, Listening

در مرکز بین ­المللی زبان دانشگاه هستند

این امکان فراهم شده است که

نتایج این دوره­ ها به جای زبان عمومی 1 و 2

در پورتال دانشگاه در محدوده نمره 20-16 ثبت می­شود.