شرایط عمومی جذب استاد در مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي اميركبير


متقاضیان استخدام می بایست شرایط جذب استاد كه در ذيل قيد شده ، دارا باشند:

1- عمل به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2- اعتقاد و التزام عملی به دین اسلام يا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3- عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروهك های سیاسی معارض با نظام اسلامی ایران

4- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر(ارائه برگه عدم سوء پيشينه)

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر

6- آقایان می بایست دارای مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا گواهي اشتغال به تحصيل باشند.

7- برخورداري از سلامت و توانایی جسمانی و روانی تاثيرگذار در تدريس

 


شرایط اختصاصي جذب استاد در مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي اميركبير

 • دارا بودن حداقل يكي از مدارك ذيل:
  • مدرك كارشناسي ارشد يا بالاتر مرتبط با زبان انگليسي
  • مدرك كارشناسي به همراه يكي از مدارك بين المللي آموزش زبان از قبيل
 • TESOL LEVEL 5
 • TEFL
 • CELTA
 • DELTA
 • IELTS for Teachers
 • قبولي در جلسه جذب استاد مركز بين المللي زبان و يا شركت و قبولي در كلاسهاي TTC دانشگاه صنعتي اميركبير(ATTC)

Copyright - International Language Center of Amirkabir University of Technology - Design H.L.O@

گذراندن دوره­ های زبان انگلیسی مرکز بین­ المللی زبان دانشگاه به جای زبان عمومی 1 و 2

**********************

برای دانشجویانی که مایل به فراگیری زبان انگلیسی در مهارتهای

Reading, Writing, Speaking, Listening

در مرکز بین ­المللی زبان دانشگاه هستند

این امکان فراهم شده است که

نتایج این دوره­ ها به جای زبان عمومی 1 و 2

در پورتال دانشگاه در محدوده نمره 20-16 ثبت می­شود.